Sinterklaas

5 december

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdfiguur van het gelijknamige jaarlijkse volksfeest. Het vindt plaats op 5 december .

Tradities

Schoen zetten

Het sinterklaasfeest is tegenwoordig een familiefeest. Kinderen zetten hun schoen klaar vanaf het moment dat de sint aangekomen is in het land. De schoen krijgt traditioneel een plaatsje bij de haard, aangezien Zwarte Piet via de schoorsteen naar binnen komt. In woningen zonder schoorsteen wordt de schoen geplaats voor de verwarming, bij de voor- of achterdeur, of bij een raam dat open kan. De volgende dag vinden de kinderen dan wat lekkers of een klein cadeautje. Het wordt op prijs gesteld als de kinderen iets terug doen. Er wordt een tekening voor de Sint en Pieten bij de schoen gelegd. Een wortel, hooi en een suikerklontje voor de schimmel van Sinterklaas. Om sinterklaas te verwelkomen zingen ze verschillende sinterklaasliedjes bij de schoen.


Pakjesavond

Sinterklaas transformeerde gaandeweg van onzichtbare magische brenger van wonderbaarlijke gaven tot een opa-achtige kindervriend, die de kinderen met zijn zwarte pieten thuis bezocht met een zak vol cadeautjes.

Pakjesavond is niet alleen meer voor kinderen. Ook de volwassenen geven elkaar, meestal anoniem, geschenken. Door middel van lootjes trekken word er bepaald voor wie men een cadeautje moet kopen. Een andere variant is het sinterklaasdobbelen.

Oorsprong en geschiedenis

Veel tradities in het huidig sinterklaasfeest gaan terug tot Nicolaas van Myra. Er zijn ook elementen van feesten en vereringen van voor het christendom in herkenbaar. Later werd hij bisschop van Myra. Hij stierf op 6 december 342.

Aan de grondslag van Sint-Nicolaas als beschermheilige van kinderen staan verschillende legendes. Er is een legende van drie scholieren die gedood werden door een herbergier, en die Sint-Nicolaas terug tot leven bracht. Een andere legende over de drie arme dochters die konden trouwen dankzij de giften van Sint-Nicolaas. Of een legende over een kind dat in bad werd behoed voor verbranding door Sint-Nicolaas.

In de middeleeuwen werd het Sint-Nicolaasfeest gevierd op Duitse en noord-Franse kloosterscholen. De heilige verscheen voor de kinderen tijdens een mirakelspel. Hij beloonde ijverige kinderen en vermaande luie leerlingen.

Onze webshops zijn altijd open, zelfs op feestdagen! Bezoek enkele van onze voorbeeld webwinkels op (dit is een advertentie) www.netpulse-webdesign.be

Modern kinderfeest

Sinterklaas transformeerde in de loop der jaren tot een boeman die gebruikt werd om kinderen schrik aan te jagen. Men keerde zich in de late 18e eeuw tegen het straatfeest en de leegloperij en ook tegen het beeld van de boeman. Het feest moest gebruikt worden om kinderen gehoorzaamheid en ijver bij te brengen. Sinterklaas werd een onderdeel van de opvoeding en het feest kreeg een plaats in het onderwijs en het gezin. De traditionele bisschop werd teruggehaald. Sinterklaas was een mythisch persoon tot de tweede helft van 19de eeuw. Vanaf dan maakte Sinterklaas zijn opwachting als persoon in de maatschappij.

Sinterklaas is in de loop der eeuwen getransformeerd van een beschermheilige voor kinderen, via een boeman en hardnekkige pedagoog, naar een folkloristische kindervriend. Het grote boek van Sinterklaas maakt zijn intrede. Hier worden ondeugdheden van kinderen in genoteerd. De zak van Sinterklaas wordt niet langer gebruikt om kinderen mee te nemen, maar om de geschenken in te vervoeren.

Zwarte Piet

Aanvankelijk had sinterklaas geen knecht. Schenkman introduceerde drie nieuwe zaken, die hun plaats kregen in de sinterklaasfolklore: een knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. De knecht heeft in de loop der tijden verscheidene namen gehad. In 1895 werd Zwarte Piet in gebruik genomen. Het bleef niet bij één piet. Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde men een sinterklaasviering met massa’s Zwarte Pieten. Sindsdien wordt Sinterklaas vergezeld door vele Pieten. Tegenwoordig heeft elke Piet zijn eigen taak, onder leiding van een Hoofdpiet. Sinterklaas is altijd deftig en beschaafd, terwijl de Pieten zich gedragen als acrobaten en grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen.