Prinsjesdag

Derde dinsdag van september

Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, en word op de derde dinsdag van september gevierd. Op deze dag spreekt het staatshoofd de troonrede uit. De regering geeft aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Het is een dag die gepaard gaat met veel rituelen.


Geschiedenis

De eerste ‘Pinsjesdag’ in de betekenis waarin wij die nu kennen, vond plaats op 2 mei 1814. Het principe is over de jaren heen hetzelfde gebleven: Prinsjesdag is de dag waarop de Koning(in) in aanwezigheid van het parlement de troonrede uitspreekt. De staatkundige verhoudingen zijn echter wel sterk veranderd. Het duurde tot na de Eerste Wereldoorlog vooraleer de troonrede zijn huidig karakter kreeg. Een schets van de stand van zaken en een presentie van de plannen voor het volgende jaar. Het voorlezen van de troonrede is verbonden aan de opening van de zitting van de Staten-Generaal. Dit vind sinds 1888 plaats op de derde dinsdag van september.

Sinds de grondwet zicht niet meer uitspreekt over de zitting van de Staten-Generaal (1983) is het niet meer nodig dat deze geopend en gesloten moet worden. Sindsdien wordt deze dag voortgezet als de dag waarop de troonrede wordt uitgesproken.

Reserveer je duikcursus voor je op verlof vertrekt ! Ben je op zoek naar een totaal nieuwe ervaring? Heb je plannen om op reis ook onderwater eens een kijkje te gaan nemen? Of ben je al eens de onderwaterwereld gaan ontdekken en wil je hier graag dieper in gaan?
Dan ben je klaar om te starten met je SSI Open Water Diver cursus. Er is geen voorafgaande ervaring met duiken vereist.
Start your dive adventure today ” bel 015/33.61.61

Ceremonie

Voor de troonrede wordt uitgesproken trekt er een koninklijke stoet door Den Haag. De Koning en zijn belangrijkste leden van het Koninklijk Huis maken een rijtoer met de Gouden Koets.

Om 12:50 vertrekt de stoet en deze komt aan om 13:15. Daarop volgt het voorlezen van de troonrede. Rond 14:00 uur vertrekt de stoet richting het Paleis Noordeinde. De koning begroet bij zijn vertrek het vaandel van het krijgsmachtonderdeel en wordt het Wilhelmus gespeeld. Daarna stapt hij in de Gouden Koets.