Pinksteren

50e dag van Pasen

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de 49ste dag ná Pasen (50ste dag ván Pasen). Het begin van de Christelijke Kerk wordt ook gemarkeerd door deze uitstorting. Het kan als de eerste christelijke opwekking worden gezien. De maandag die volgt op Pinksteren is in vele Europese landen een vrije dag.


Betekenis in het Christendom

Het wekenfeest werd in het christendom ‘Pinksteren’ genoemd, naar het Griekse woord ‘pentekostos’ (= vijftigste). Tijdens Pinksteren wordt herdacht dat de heilige geest (de derde persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid) neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere gelovigen. Na Jezus’ dood op goede vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen, hadden de apostelen zijn aanwezigheid voor 40 dagen (tot Hemelvaart). Hij legde hen uit wat de betekenis is van alles wat hij tijdens zijn openbare optreden heeft gedaan. Op de veertigste dag van Pasen (niet de veertigste dag na Pasen) vond Jezus’ hemelvaart plaats en werden de apostelen alleen achtergelaten. Hij had wel beloofd dat hij de Heilige Geest, de Geest van God, naar hen zou sturen. Deze zou de apostelen verder leiden en hen de kracht geven om getuigen te zijn van het evangelie. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Onze webshops zijn altijd open, zelfs op feestdagen! Bezoek enkele van onze voorbeeld webwinkels op (dit is een advertentie) www.netpulse-webdesign.be

Niet-kerkelijke pinksterfeesten

Er hebben zich in de loop der tijd allerlei feesten en gebruiken gehecht aan de dagen rond pinksteren. Deze staan los van de kerkelijke pinksterviering. Deze feesten en gebruiken worden buiten gevierd. Voorbeelden zijn: kermissen, schuttersfeesten, wedstrijden en voorjaarsfeesten.

Pinkpop

Pinkpop vond vanaf 1970 jarenlang plaats in het Pinksterweekend. De naam is een samentrekking van “Pinksteren” en “pop(festival)”.