O.H. Hemelvaart

40e dag van Pasen

In het Christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel. Dit gebeurt op de 40ste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.

Hemelvaart vindt altijd plaats op donderdag, 10 dagen voor Pinksteren. Het is een algemeen erkende feestdag in veel landen. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bijwonen.

Pasen (verrijzenis van Jezus), Hemelvaart (de verheffing van Jezus in de hemel) en Pinksterren (neerdaling van de Heilige Geest) vormen een fundamentele eenheid. Verrijzenis, hemelvaart en zending van de geest drukken eenzelfde heilsgebeuren uit.


Geschiedenis

In eerste instantie werd de gehele paastijd gevierd als één doorlopend, ononderbroken feest. De feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksterren werden wel onderscheiden maar niet gescheiden van elkaar. Na verloop van tijd werden de bovengenoemde feestdagen van elkaar gescheiden en werden ze afzonderlijk gevierd.

In de middeleeuwen werd de eenheid van het paasgebeuren definitief gebroken door een inhoud toe te kennen aan de vierdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksterren. Hemelvaart werd een afscheidsfeest en er werden volkse elementen aan toegevoegd.

Hemelvaart heeft een eigen accent gekregen binnen de paastijd, maar onderstreept wel een band ermee. Het einde van de paastijd was niet Hemelvaart, maar Pinksterren. Na de evangelielezing wordt de paaskaars niet meer gedoofd. Deze blijft elke dag branden tot en met Pinksterren. De eenheid van de paastijd werd zo hersteld.

Reserveer je duikcursus voor je op verlof vertrekt ! Ben je op zoek naar een totaal nieuwe ervaring? Heb je plannen om op reis ook onderwater eens een kijkje te gaan nemen? Of ben je al eens de onderwaterwereld gaan ontdekken en wil je hier graag dieper in gaan?
Dan ben je klaar om te starten met je SSI Open Water Diver cursus. Er is geen voorafgaande ervaring met duiken vereist.
Start your dive adventure today ” bel 015/33.61.61