Naturalisatiedag

15 december

Naturalisatiedag wordt jaarlijks op Koninkrijksdag (15 december) gehouden. Er vinden naturalisatieceremonies plaats.

De ministerraad besloot op 24 juni 2005 om deze dag in te voeren. Naturalisatiedag moet een feestdag worden voor nieuwe Nederlanders. Daarvoor werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd. Het is de bedoeling dat de gemeenten op deze dag het betreffende naturalisatiebesluit overhandigt aan nieuwe burgers tijdens een feestelijke ceremonie. Op de dag wordt ook benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en plichten die bij Nederlanderschap horen.


Geschiedenis

Op 24 augustus 2006 vond de eerste Naturalisatiedag plaats. Er was toen nog geen verplichte ceremonie voor de betrokkenen. Deze geldt sinds 1 oktober 2006. De gemeenten werden in 2007 verplicht om de Naturalisatiedag te organiseren op 24 augustus. Aangezien deze dag midden in de vakantieperiode viel werd er in 2008 besloten om de Naturalisatiedag te laten plaatsvinden op 15 december.

Onze webshops zijn altijd open, zelfs op feestdagen! Bezoek enkele van onze voorbeeld webwinkels op (dit is een advertentie) www.netpulse-webdesign.be